Hoe wij werken

Over wat wij doen

Onze Kernactiviteiten

Dienstverlening aan opdrachtgevers vindt op verschillende manieren plaats. Naast verwerving van opdrachten door middel van aanbestedingen voert Bouwmaatschappij Kroon veel projecten uit in zgn. “bouwteamverband”. Bij de laatstgenoemde methode wordt gekozen voor één bouwondernemer die al in een vroeg stadium (ontwerp-besteksfase) deel uit maakt van het bouwteam. De opdrachtgever kan hierbij zelf zorgdragen voor contact met architect maar desgewenst kan ook Bouwmaatschappij Kroon zorgen voor het gehele proces van ontwerp, tekenwerk, constructieberekeningen en bouwvergunning. Door deze vroegtijdige en nauwe samenwerking kan economisch en esthetisch maximaal rendement gehaald worden uit de bouwplannen.

De grote diversiteit aan opdrachten kenmerkt de doelstelling van ons bedrijf. Op deze wijze wordt aan een zo groot mogelijke opdrachtgeverskring diensten aangeboden. Deze brede marktbewerking zorgt tevens voor een spreiding van risico’s en een stabiele omzet.

Nieuwbouw en renovatie

Hoofdactiviteit van het bedrijf is het uitvoeren van utiliteitsprojecten. Hierbij moet gedacht worden aan zowel nieuwbouw als renovatie van scholen, openbare gebouwen, kantoor- en bedrijfspanden, appartementen, kerken, winkels, enz. In de particuliere sector is Kroon met name gericht op nieuwbouw, verbouw en renovatie van luxe woningen en villa’s. Ook vindt regelmatig casco-bouw plaats.

Verbouw en onderhoud

Een aantal allround onderhouds- vakmensen is dagelijks werkzaam aan kleinschalige verbouwingen, gebouwenonderhoud en schadeherstel. Ondersteuning van de eigen timmerfabriek en schilder speelt hierbij een belangrijke rol. Onderhouds- en calamiteitenopdrachten kunnen volledig in eigen beheer en daardoor zeer efficiënt uitgevoerd worden.

Binnenstadprojecten

Een specialisme is het realiseren van binnenstadprojecten. Dit kan variëren van uitsluitend het renoveren van panden tot het slopen van oude gebouwen en vervolgens nieuwbouwen van bijvoorbeeld winkels en appartementen. Het creatief omgaan met de beperkte ruimte, de complexe logistiek en de bouwkundige aandachtspunten vragen veel expertise en verantwoorde bouwmethodes.

Projectontwikkeling

Naast uitvoering van werken voor opdrachtgevers worden ook eigen projecten ontwikkeld. Aankoop van grond of bestaande gebouwen, het complete vergunningstraject en de uiteindelijke realisatie vinden geheel in eigen beheer plaats. Hierbij moet vooral gedacht worden aan inbreidingslocaties in binnensteden (detailhandel/appartementen, publieke ruimtes e.d.) en kleinschalige woningbouwprojecten.

Scroll naar boven