Renovatie daklozenopvang en kantoor

Locatie

Amsterdam

Ontwerp

Architectenburo Anton de Gruyl te Leiden

Opdrachtgever

Vereniging tot Heil des Volks te Amsterdam

Bouwkosten

€ 700.000,--

Projectverwerving

Bouwteamverband

Scroll naar boven